Xuất phát điểm từ Già Nam Học Viện với lịch sử kế thừa hàng ngàn năm trên Đấu Khí Đại Lục. Sở trường của Già Nam là tấn công quần thể, gây sát thương tầm xa cực lớn.