Phần Viêm Cốc là tông phái nổi danh trên Đấu Khí Đại Lục với những bí pháp điều khiển hỏa diễm kỳ diệu, đồng thời là những chiến binh thoắt ẩn thoắt hiện, có khả năng đoạt mạng trong chớp mắt.